Handelsbetingelser

Mønter

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort/Visa Dankort, Visa/Visa Electron, Mastercard, Maestro, JBC og Ikano Loyalitetskort.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Bestemmelser for Medlemskontingent

  1. Det fulde kontingent betales frem til jul uanset hvornår i første del af sæsonen et medlem optages. Efter jul betales ½ kontingent. Kontingentet gælder for vinter sæsonen.
  2. Kontingent for opvisningshold dækker også ekstratræninger. Du skal påregne ekstraudgifter til opvisningstøj, stævner og transport til stævner. Såfremt der opstår uforudsete udgifter kan foreningen opkræve ekstra betaling herfor.
  3. Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives 2 (4 for 0-6 årige) prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3./5. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 100,00 til dækning af administrationsomkostninger*. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til lsigymnastik.dk
    ​* Gælder ikke sommergymnastik, hvor der ikke tilbydes prøveundervisning. På sommerholdene betales kontingentet ikke tilbage uanset årsag.
  4. Hvis et medlem ikke udnytter sin plads kan bestyrelsen anvise pladsen til et medlem på ventelisten. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde.

Behandling af personoplysninger

LSI Gymnastik har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. LSI Gymnastik indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem webshoppen på lsigymnastik.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre LSI Gymnastik, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres. Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes. I overensstemmelse med Persondataloven, vil LSI Gymnastik som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om:

  1. hvilke oplysninger der behandles,
  2. behandlingens formål,
  3. hvem der måtte modtage oplysningerne samt
  4. hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid over for LSI Gymnastik gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Mails

LSI Gymnastik sender dig info om holdet, aktiviteter i foreningen mv. på den mail du har angivet ved tilmelding.

Billeder

Som medlem af LSI Gymnastik accepterer du samtidig, at der må tages foto af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkeltpersoner og hold(portrætbilleder). Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som facebook, YouTube mv. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger billeder af dig eller dit barn bedes du sende en mail til foreningen.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

LSI Gymnastiks fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

LSI Gymnastik
Ledøje Bygade 30
2765 Smørum
CVR-nr: 10069572
E-mail: lsigymnastik@gmail.com

LSI Gymnastik er underlagt vedtægterne for EIF (Egedal Idrætsfællesskab). Du finder links til dem fra vores hjemmeside.