Retningslinjer for gymnaster

Tavle med "Follow the rules!"

Dagligdagen i gymnastikforeningen

Omklædning

Dameomklædningsrummet er for piger og kvinder
Herreomklædningsrummet er for drenge og mænd
Vi henstiller til, at forældre der afleverer og henter børn til gymnastik respekterer, at kun fædre har adgang til herreomklædningsrummet og kun mødre har adgang til dameomklædningsrummet. På den måde tager vi hensyn til de gymnaster, der klæder om.

Der er badefaciliteter på alle vores træningssteder og vi anbefaler at gymnasterne bader efter træningen.

Konstruktiv feedback og input til før – under – og efter træningen er meget velkommen. Vi beder om, at kontakt i første omgang rettes til træneren for holdet.

Under træningen

Du skal have gymnastiktøj/træningstøj på, som du kan røre dig i.
Af sikkerhedsmæssige hensyn må du ikke have smykker på under træningen – samt tygge tyggegummi.
Vi anbefaler ligeledes at du enten har bare tæer eller fodtøj du kan stå fast i.
Vi anbefaler vores springgymnaster, at I har enten bare tæer eller gymnastiksko på. Kondisko hjælper dig ikke i dine spring.
Medbring en flaske vand, så du kan slukke tørsten, hvis du bliver tørstig.

Vi forventer, du som gymnast respekterer trænerens opbygning af træningen og lederkompetencer – herunder at du er med til at skabe en god atmosfære på holdene.
Usportslig adfærd mv. fra gymnaster og forældre tolereres ikke og kan betyde udelukkelse fra træning

Efter træningen

Vi hjælper hinanden med at rydde op i gymnastiksal og hal efter vores træning, så vi efterlader stedet pænt og ordentligt til de næste brugere.
Konstruktiv feedback er meget velkommen. Har du feedback, input eller spørgsmål til træningen, så er du velkommen til at kontakte din træner.
Usportslig adfærd mv. fra gymnaster og forældre tolereres ikke og kan betyde udelukkelse fra træning

 

Træninger – Opvisninger – ture

Når vi er på ture sammen eller ude til opvisninger har vi i klubben aftalt følgende:

  • Evt. transport aftales indbyrdes på holdene
  • Evt. mad og forplejning aftales indbyrdes på holdene
  • Vi er opmærksomme på, at vi repræsenterer foreningen, når vi er ude. Vores gymnaster har tradition for at være høflige og hjælpsomme, smilende og imødekommende og har et godt sammenhold – det vil vi gerne holde fast i
  • Vi er ude som et hold. Det betyder, at alle er en del af holdet og vi tager hånd om hinanden, store som små
  • Det er de ansvarlige trænerne og evt. hjælpere der bestemmer og sætter rammerne for turen. Vi forventer, at gymnaster og forældre bakker op
  • Vi nyder at have forældre og pårørende med som tilskuere – det betyder rigtig meget med opbakning hjemmefra
  • Vi er alle ansvarlige for at turene/opvisningerne bliver gode
  • Usportslig adfærd tolereres ikke og kan betyde “hjemsendelse” efter gensidig aftale

 

Udelukkelse fra træning:

En træner kan i samråd med bestyrelsen til enhver tid udelukke en gymnast for usportslig optræden.
En træner kan i samråd med bestyrelsen til enhver tid udelukke en gymnast på baggrund af uoverensstemmelser mellem forældre og trænere. Det kan f.eks. være uenighed om træningens opbygning.
En evt. udelukkelse vil kun ske efter dialog mellem et medlem af bestyrelsen og gymnasten/forældre til gymnasten. Som udgangspunkt løser vi evt. udfordringer sammen til glæde for alle parter.

Udelukkelse vil også ske ved manglende kontingent betalinger