Corona retningslinjer ved sæsonstart

Kære gymnaster/forældre til gymnaster

Tirsdag den 1. september går vores sæson 2020/2021 i gang, og vi er glade for igen at kunne byde jer alle velkommen på vores mange hold. Virkeligheden er en lidt anden end før corona, hvilket betyder, at vi tager en masse forbehold ved vores træninger for at mindske smitterisikoen.

Generelt lægger LSI Gymnastik sig op af DGI Gymnastik’s justerede anbefalinger til genopstart efter coronasom du kan læse nærmere om i linket.

Vi har som supplement udarbejdet vores egne specifikke anbefalinger, som vi beder alle om at hjælpe os med at overholde:

Tegn på sygdom – bliv hjemme
Det gælder for ALLE, at det ikke er lovligt at møde op til træningen, hvis der er tegn på sygdom (hoster, feber, snot mm). Trænerne kan til enhver tid bede en gymnast om ikke at deltage i træningen og anvise dem et sted, hvor de kan vente. (Hvis ikke gymnasten selv kan komme hjem)

Såfremt en gymnast eller en person i omgangskredsen bliver testet positiv for corona, SKAL dette meldes hurtigst muligt til LSI Gymnastik. Kontakt næstformand Kirsten Rask Nielsen mobil: 25578069 eller formand Jytte Seidelin, Mobil: 25441187. Gymnasten må ikke møde op til træning.

Ankomst og afhentning
For at undgå, at vi er for mange samlet, henstiller vi til, at I møder op så tæt på træningsstart som muligt.

Samtidig beder vi om, at børn så vidt muligt afleveres udenfor hallen/gymnastik salen. Evt. kan en forældre aflevere/hente flere børn.

På Boesager har vi mulighed for at ensrette gangretningen, så gymnaster ved træningsstart går via omklædningsrummet og ved afslutning forlader salen via gangen. Trænerne vil anvise og informere.

På vores øvrige træningssteder, beder vi jer følge trænernes anvisninger i forhold til ankomst og afgang.

Alle skal spritte hænder af/vaske hænder ved ankomst og dermed umiddelbart inden træningsstart. Gymnasterne skal have eget sprit med.

Hjælp trænerne med at fortælle du er kommet til træning, så vi har fuldt styr på, hvem der deltager (i tilfælde af nødvendigheden af smitteopsporing)

Under træningen
Vi hjælper hinanden med at overholde Corona retningslinjerne for bedst muligt at passe på både gymnaster og trænere.

Det betyder, at vi holder afstand, tager hensyn og hjælper hinanden med evt. rengøring af redskaber og andet udstyr undervejs og inden træningsstedet forlades.

Vores trænere vil gøre, alt hvad de kan for at indarbejde dette i træningen på en god og sjov måde.

Omklædning og overlap mellem hold
Vi skal begrænse ophold i omklædningsrummene mest muligt for at sikre, at vi ikke bliver for mange samlet i små omklædningsrum. Vi skal derfor bede gymnaster om, så vidt muligt, at klæde om hjemmefra, og forlade omklædningsrummet så hurtigt som muligt efter træning.

Forældre i salen
Det er selvfølgelig førsteprioritet, at børnene får en tryg start på gymnastikholdene, og at I som forældre har mulighed for at være tilstede i ved opstart, hvis børnene har behov for det og hvis vi ikke overskrider max. Antal deltagere på træningsstederne.

Samtidig henstiller vi til, at forældre ikke opholder sig unødigt i gymnastiksalen. Dvs, efter første træningsgang beder vi forældre om ikke at opholde sig i salen

På forældre-barn hold er forældrene selvfølgelig med i salen.

Specifikke informationer/krav på de enkelte hold
Gælder der særlige ”regler” på enkelte hold, vil du få besked fra din/e træner/e.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på lsigymnastik@gmail.com

Vi glæder os til at lave gymnastik med jer igen! Vi skal alle hjælpes ad med at overholde reglerne, være ekstra tålmodige og give god plads til hinanden

Mange hilsener,
LSI Gymnastik’s bestyrelse

Ingen kommentarer til "Corona retningslinjer ved sæsonstart"