Medlemsmøde 2012

Referat af medlemsmøde d. 19 September 2012

Tilstede

Grete, Svend, Gunnar, Anette, Hans-Henrik, Helle, Jette, Jytte og Barbara

1.Valg af dirigent

Gunnar

Dirigenten startede med at konstatere, at medlemsmødet er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Barbara læste formandens beretning – vedhæftet som separat dokument .

3. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse

Vores kasserer er på ferie og derfor ikke tilstede. Regnskabet blev udleveret og godkendt. Budgettet justeres løbende.

4.Indkomne forslag.

Intet modtaget

5. Valg af bestyrelsen

Helle, Anette og Barbara er på valg

Alle stiller op igen – herudover stiller Sune Lyng også op til bestyrelsen.

Barbara Pedersen er genvalgt som formand

Helle, Anette og Sune blev alle valgt ind. Det betyder, at vi samtidig udvider bestyrelsen til 8 personer.

6. Valg af suppleant

Gunnar er suppleant og modtog genvalg. Gunnar genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer

Nanna Kortbek og Flemming Hansen stiller op igen som revisorer for foreningen og blev valgt

8. Valg af en revisor suppleant

Svend Erik Holm Jensen grenvalgt som revisor suppleant.

9. Valg af diverse udvalg

Vi henviser til referat af trænermøde 20. august, hvor diverse udvalgt blev nedsat

10. Valg af min. 3 repræsentanter til LSI’s Generalforsamling

Formanden + to bestyrelsesmedlemmer deltager. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges, når datoen for mødet kendes. Suppleanter til mødet udpeges samtidigt.

11. Evt.

Grete spørger hvordan det kan være, at holdet tirsdag på Balsmosen ikke kan få tiden fra 19-20.00 tilbage… de har tidligere haft tiden og er nu rykket til 20-21.00 for at give plads til et børnehold. I år er der oprettet et nyt Zumbahold (voksenhold) fra 19.20.00 Tirsdagsmix ønsker at få tiden fra 19-20.00 tilbage

Skabet på Balsmoseskolen er fortsat ikke repareret. Vi må finde en løsning.

Hans-Henrik tilkendegav at medlemsmødet skulle afvikles et andet sted til næste år – f.eks. i Ballerup Bowlingcenter.

Vi har udfordringer med at få personalet i hallen til at modtage redskaber. Hvad kan vi gøre for at løse det?
Vi oplever problemet når bestemte personer er på arbejde.

 

Årsberetning for LSI Gymnastik 2011/2012

Så er endnu en sæson gået, og vi har igen i denne sæson være omkring de 800 medlemmer, hvilket vi er meget stolte af
Vi er samtidig glade for at opleve og høre om alle de fælles oplevelser som de forskellige hold har, lige fra at hygge sig sammen på holdene, til at spise sammen til at være ude til opvisninger og andre arrangementer.

Højdepunktet er som altid vores opvisning, som i år lå i april. Vores erfarne og dygtige opvisningsudvalg sørgede for at alt forløb som det skulle og det blev en dejlig og begivenhedsrig dag for alle – store som små – takket være det veltillagte program og de dygtige gymnaster var hallen fyldt til det sidste hold havde været på gulvet. Vi var glade for i år at vores cafeteria kunne være der og sælge masser af sunde snacks og sandwich, så publikum og gymnaster kunne få mad og drikke i løbet af dagen. En dejlig og hyggelig fest om aftenen sluttede dagen af på god vis.

Vi havde i år vores Mini Grand Prix piger med til både Sjællandsmesterskaberne i Grand Prix Rytme, samt både DM 1 Runde og 2 Runde. Holdet trænes af Cecilia Buch, Simone H. Pedersen og Kristine. Det var hver gang en god oplevelser for pigerne, og giver blod på tanden at se andre hold.
Samtidig er det også ved sådanne oplevelser at sammenholdet styrkes og forældrenes opbakning mærkes når der kommer artikler i de lokale aviser.

Vi havde i år både en RSG Gruppe af sted til SM og DM samt en individuel gymnast. Vi er stolte af at RSG Gruppe fik bronze både ved SM og DM, samt Kristine i individuel fik en Bronze ved SM og en flot 5. plads ved DM. Vi er glade og stolte af at vi i denne sæson har flere piger på RSG holdet.

Vi er også stolte af vores opvisningshold, som har bestået af unge i alderen fra 13-21, og trænes af Mia, Sofie og Hans-Henrik. Holdet består af både et drenge spring hold og en pige rytme side. De har igen i år lavet en flot opvisning og været til mange opvisninger fra marts til juli og har gjort os alle stolte. Holdet har repræsenteret foreningen ved utallige stævner, og sluttede igen sæsonen af ved Sankt Hans ved kulturhuset.

Jumping Jacks samarbejde i år med vore rytmehold for piger i alderen 12-15 år, og kaldte sig selv Junior Team Smørum. De har også repræsenteret vores forening ude omkring til stævner og opvisninger, og det har været en fornøjelse at se samarbejdet imellem de 2 hold.
En flot og stor tak til de 3 trænere Simon, Søren og Cecilie for at selv tage initiativ til dette samarbejde. Vi er stolte af at andre folk uden for vores forening også har set hvilke store evner I har og vi glæder os til at følge med i de nye ting som I lærer, og er sikker på at vi også vil se resultater af dette på jeres hold til opvisningen.

Roskildedagene var igen i år med til at styrke det sociale og fællesskabet, og igen glæder vi os over trænernes store engagement og indsats. Uden dette kunne det ikke lade sig gøre at afholde sådanne arrangementer.

I år fik vi en invitation til at lave opvisning til Historisk forenings 40 års jubilæum i Smørumovre.
Der var 6 hold som stillede op, Opvisningsholdet, Junior Team Smørum, Herreholdet, Opvisningsholdet 25+ – Redskabsholdet samt MiniGrandPrix

Vores Fastelavnsarrangement blev igen i år afholdt på Søagerskolen og vi havde igen i år et stort antal deltagere. Med 5 tønder som skulle slås ned og mange udklædte børn, samt glade voksne var det et par rigtig hyggelige timer, og vi ser frem til at gentage succesen i den kommende sæson.

Jeg vil også nævne vores gymnastik weekend til Sorø, hvor de har en hal med springbaner, pomfritte grav og alt hvad en gymnast ellers kan ønske sig. Det var en stor succes og fantastisk arrangement for alle de der deltog, og både sjovt og hyggeligt arrangement. Vi håber at der er mod på at lave et lignende arrangement i den kommende sæson.

Der er jo rigtig mange hold i vores forening, og vi er både glade og stolte over det store engagement og glæde vi oplever når vi i bestyrelsen er i kontakt med alle de forskellige trænere, hjælpetrænere, gymnaster og forældre. Det er vores motivation i hverdagen i bestyrelsen.

Vi er glade for at vores forening fortsat har en god økonomi. Dette er med til at give muligheder for at vi kan anskaffe og udskifte redskaber og tilbehør.
Der gøres et stort arbejde med at vedligeholde, og sørge for, at alt det vi har anskaffet os kommer så mange så muligt til gode i vores forening. Igen i år skaffede lotteriet ved forårsopvisningen penge til at vi kunne anskaffe os redskaber. Derudover har en forældre Neija Grøn mor til en af vores drenge på springholdet, fået et Sponsorat til tøj på 10.000 kr. til vores Drenge Spring hold.
Vi takker fortsat vores andre sponsorer for fortsat støtte til vores forening. Alt dette er en vigtig grundpille for vores forening kan fortsætte med at blomstre og vokse år efter år.

Den nye sæson er godt i gang, og vi i bestyrelsen, trænere og alle vores nye og gamle hjælpetrænere er rigtig glade for den store opbakning og glæde vi møder rundt omkring i haller og gymnastiksale.

Vi ser frem til endnu en aktiv sæson!

Formand – Barbara Holmgreen Pedersen

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2012"