Medlemsmøde 2013

Medlemsmøde d. 18 September 2013

Tilstede : Helle, Jette, Sune, Inge, Gunnar, Hans-Henrik, Svend-Ove, Grethe, Barbara.

1.Valg af dirigent

Gunnar

Dirigenten startede med at konstatere, at medlemsmødet er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Beretningen fra Formanden er tilføjet som separat dokument.

3. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev udleveret og gennemgået.

4. Indkomne forslag.

Intet modtaget

5. Valg af bestyrelsen

Sidste år udvidede vi bestyrelsen til 8, i år ønsker vi at indskrænke den til 7 personer igen.

Svend-Ove, Jette, Jytte, Inge er på valg.

Svend-Ove og Jette genopstiller ikke

Jytte og Inge genopstiller

Mads Jensen har givet samtykke om at stille op til Bestyrelsen som suppleant, og overtage kasserer-posten. Mads Jensen har en finansiel uddannelse og har tidligere lavet frivilligt arbejde. Han kunne desværre ikke være til stede i dag, men har tidligere mødtes med Svend-Ove og Sune for at se hvad opgaven som Kasser bestod af.

Mads har givet samtykke til at stille op som suppleant til Sune.

Der blev stemt om Mads Jensen skal ind i bestyrelsen under forudsætning af at han samtykker til at stille op som medlem og ikke blot som suppleant.

7 stemmer for at han kommer i bestyrelsen

3 undlod at stemme

Det er hermed besluttet at Mads træder ind som fuldbyrdigt medlem, hvis han samtykker.

Hvis ikke han samtykker indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Jytte og Inge er genvalgt.

Efterfølgende har Mads Jensen bekræftet at han gerne vil være bestyrelsesmedlem.

6. Valg af suppleant

Gunnar er suppleant og genopstiller ikke

Lars Furland vil gerne stille op i bestyrelsen som suppleant og blev valgt.

7. Valg af 2 revisorer

Nanna Kortbek og Flemming Hansen genopstiller som revisorer

for foreningen, og blev valgt

8. Valg af en revisor suppleant

Svend Erik Holm Jensen genopstiller som revisor suppleant og blev valgt.

9. Valg af diverse udvalg

Vi henviser til referat af trænermøde 21. august, 2013, hvor diverse udvalgt blev nedsat

10. Valg af min. 3 repræsentanter til LSI’s Generalforsamling

Formanden + to bestyrelsesmedlemmer deltager. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges, når datoen for mødet kendes. Suppleanter til mødet udpeges samtidigt.

11. Evt.

Grete nævnte at det havde været rigtig god ide med Nytårskur.

 

Årsberetning for LSI Gymnastik 2012/2013

Sæson 2012/2013 har været endnu en travl og dejlig sæson med en masse aktive og engagerede gymnaster, trænere, hjælpetrænere og forældre. Der er blevet dyrket masser af gymnastik og har været mange forskellige sociale arrangementer.

Vores opvisning var endnu engang en utrolig dejlig dag, hvor hallerne var fyldte, masser af aktivitet ved vores lotteri og i hallens gode cafeterier med masser af sunde sandwich og snacks til alle, og sidst men ikke mindst masser af gymnastik. Spring, rytme, dans, zumba, sanglege, kolbøtter – men allermest en glæde og oplevelsen af at man er sammen om at bevæge sig og have det sjovt.

Igen i denne sæson har vi haft et hyggeligt fastelavnsarrangement på Søagerskolen med en masse udklædte børn og (nogle få udklædte) voksne. Der bliver som altid gået til tønderne og det er nogle hyggelige timer.
Vi havde stor succes med vores tur til Sorø som der var stor tilslutning til selvom den lå i påsken.
Udvalget har allerede lavet en lignende tur i denne sæson, som denne gang kommer til at gå til Stevns efterskole allerede i Januar 2014, og vi håber på  endnu en god weekend fyldt med gymnastik og hyggelige timer.

Idet forløbne år har både vores Mini Grand Prix og RSG hold endnu en gang været afsted til Danmarks og Sjællandsmesterskaber, og selvom det ikke blev til medaljer for Mini Grand Prix var de meget tæt på hvilket jo giver blod på tanden. RSG pigerne fik i denne sæson 2 Bronze medaljer og 1 sølv medalje. Minigruppen vandt sølv til SM og Bronze til DM, og Junior Demi vandt Bronze ved SM.
Vi er rigtig stolte af alle vores piger både gymnaster og vores unge trænere som går på det med krum hals, både alle de mange regler, at skulle øve sig igen og igen. Et konkurrence hold  kræver i høj grad  afstemning af forventninger både gymnaster, trænere og forældre imellem. Vi værdsætter også den store opbakning fra forældregruppen til alle gymnasterne, som er en ligeså stor del af et konkurrencehold.
Vores opvisningshold for henholdsvis Drenge og Piger, Fredagsfræserne,  Jumping Jacks, Power tweens og ”Gymnastik og show +25” har også været aktive ude omkring til forskellige opvisninger og stævner. Vi er glade for at de sådan er med til at sætte LSI Gymnastik på landkortet, og men mest af alt håber og tror vi på at alle har nogle rigtig gode oplevelser, samt får et sammenhold som de kan tage med sig videre i livet.
Vi skal heller ikke glemme alle vores hold for voksne, hvor vi oplever en stor interesse. Vi er utrolig glade for den store tilslutning, og vores oplevelse er også at der opstår et godt sammenhold på vores voksenhold.

I Juli 2013 var der jo DGI landsstævne i Esbjerg. Vores 2 trænere Mia og Sofie havde sammen med Stenløse lavet et landsstævne hold, så der var nogle af vores gymnaster som repræsenterede LSI Gymnastik på Landsstævnet med flere flotte rytmeserier.
Det var nogle inspirerende dage i Esbjerg med masser af god gymnastik, og vi er allerede flere som glæder os til om 4 år i Ålborg.

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer som flere hold igen i den sidste sæson har haft glæde af. Sponsorerne har været med til at sponsorere dragter og træningsdragter. Det er altid en ekstra oplevelse for gymnasterne at komme ud til opvisninger og konkurrencer og have ens tøj på, dette er med til at give en god holdfølelse. I sæsonen 2012/13 havde Mini Grand Prixhold, Powertweens, Fredagsspringerne og Jumping Jacks sponsorer. Vi håber fortsat at der vil være opbakning blandt gymnaster og forældre, samt sponsorer til at gymnastikholdene kan opleve det fremover.

Vi er glade for at vores forening fortsat har en god økonomi. En stor del af æren for dette er jo vores trofaste kasser Svend-Ove Bahnsen, som har valgt ikke at genopstille efter at have været i vores forening i ca. 10 år. Vi ønsker Svend-Ove alt det bedste og siger et stort TAK for hans indsats og engagement igennem alle årene.
Vi må også sige farvel til Jette Wagner, som også igennem de sidste 14-15 år har været et trofast og hårdt arbejdende medlem af vores bestyrelse. Foreningen er vokset meget i den tid Jette har været en del af foreningen, og Jette har været med ind over de fleste opgaver,  jeg nævner bare nogle få:  redskaber, sæsonplanlægning, kontrakter, løn, hjælpetrænere og mange mange flere  Et stort TAK til Jette for hendes kæmpe engagement,  arbejdsomhed,  omhu og pligtopfyldende arbejde igennem alle årene, vi ønsker dig alt det bedste fremover.
Vores suppleant Gunnar Rasmussen har desværre også valgt at stoppe. Gunnar har fra dag et han trådte ind i bestyrelsen taget fat i mange opgaver, som deltager i vores meget aktive opvisningsudvalg, nøgle bestyrer og har med fast hånd styret vores fane-indmarch til vores årlige opvisning. Så også et stort TAK til Gunnar for hans aktive og altid engagerede deltagelse ved alle vores bestyrelsesmøder. Gunnar bragte noget nyt til vores møder, at man giver hånd når man mødes og den tradition er vi blevet så glade for – så jeg tror ikke den lige forsvinder, selvom Gunnar ikke kommer til møderne.

Den nye sæson er som altid godt i gang og vi ser frem at dele mange gode timer sammen med alle med gymnastikken som centrum.

Formand – Barbara Holmgreen Pedersen

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2013"