Kom til medlemsmøde i LSI Gymnastik d. 21/9 kl. 19

  • Vi knyttede hænder

Bestyrelsen vil gerne invitere vores medlemmer til årets medlemsmøde torsdag den 21. september kl. 19 i vores Foreningslokaler i Ledøje-Smørum Idrætscenter.

Agendaen er som altid følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4.  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisorer

10. Evt.

Så kom og møde bestyrlsen og andre medlemmer og hør om det forgangne år hos LSI Gymnastik.

Vi glæder os til at se jer.

Ingen kommentarer til "Kom til medlemsmøde i LSI Gymnastik d. 21/9 kl. 19"


    Har du noget på hjerte?

    Nogen html er OK