Medlemsmøde 2014

Medlemsmøde d. 25 September 2014

Tilstede : Kjeld Østergaard, Svend Aamo, Vibeke Kloth, Grethe og Erik, Anette, Helle, Inge, Jytte ,Barbara , Gunnar, Mads, Sune,

1.Valg af dirigent

Gunnar valgt som dirigent.

2. Formandens beretning – se nedenfor.

3. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået, og der blev nævnt vores 3 fokus områder

Redskaber
Uddannelse
Træningsdragter
Vi fokusere på sociale arrangement som kommer både trænere og gymaster til godt. Så vi kan holde og tiltrække nye trænere.
Regnskabet godkendt.

4.Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget nogle foreslag

5.Valg af bestyrelsen

Helle, Anette, Barbara, Sune var på valg og genopstillede

Alle blev genvalgt.

6. Valg af suppleant

Lars Furland som har været suppleant genopstiller og blev genvalgt

7. Valg af 2 revisorer

Flemming Hansen genopstiller som revisor
Nanna Kortbek ønsker ikke at genopstille.
Neija Brandelev stiller op som revisor
Begge blev valgt
Neija bor på Skebjergvej 47, 2765 Smørum
Telefonnummer 30 79 46 70.

Flemming Hansen, Erantishaven 82, 2765 Smørum .

8. Valg af en revisor suppleant

Svend Erik Holm Jensen genopstillede som revisor suppleant og blev genvalgt

9. Valg af diverse udvalg

Vi henviser til referat af trænermøde d 21 August hvor der blevet nedsat følgende udvalg:

Opvisning: Morten, Søren og Cecilia har meldt sig som trænerrepræsentanter i udvalget med Elisabeth, Gunnar og Anette. Vibeke Kloth vil også gerne være med.
Fest: Herreholdet står for at arrangere aftenfesten
Lotteri: Vibeke Kloth og Anne Wolf Lindemose
Fastelavn: Nathalie, Dorthe, Kamilla, Camilla, Emilie står for arrangementet
Nytårskur: Benedicte og Jytte
Stevnstur : Jytte, Helle, Sune, Simon
Sponsor udvalg: Kjeld Østergaard 2512 4900

Vi invitere Kjeld til et bestyrelsesmøde så vi kan tale i detaljer om hvordan vi skal gribe det an.

10. Valg af min. 3 repræsentanter til LSI’s Generalforsamling

Formanden + to bestyrelsesmedlemmer deltager. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges, når datoen for mødet kendes. Suppleanter til mødet udpeges samtidigt.

11. Evt.

Stafet for livet
Forslag fra Vibeke Kloth. LSI vil godt have et hold med til at gå og være med at samle nogle penge ind til Kræften bekæmpelse.
Vi kunne lave et hold tidligt i sæsonen som kunne melde.
Vibeke og Jytte er tovholder på dette projekt. Dog falder datoen sammen med DGI’s sommerstævne i Vigen.

Riggione-tur
Hvert 2. år er der et stort gymnastikstævne i Riggione i Italien . Den næste foregår i 2016. En ide var at samle en masse af vores gymnaster, (over 13 år) – en blandet piger og drenge gruppe. Jytte finder noget mere information og har sendt det ud.
Det tages op på et bestyrelsesmøde, hvor Kjeld deltager.

 

Formandens beretning for LSI Gymnastik 2013/2014

Så er endnu en sæson gået med masser af gode gymnastikoplevelse.

Hver sæson bliver jeg overrasket over alle de aktive og engagerede trænere, gymnaster, forældre og bestyrelsesmedlemmer som utrættelig arbejder for gymnasstikken. Det er en stor fornøjelse at være en del af.

I Januare have vi en gymnastiktur til Stevns. Det var sjovt at komme et nyt sted hen og alle de engagerede trænere og frivillige gjorde det endnu en gang til en fantastisk weekend fuld af gode oplevelser og masser af gymnastik. Vi glæder os igen i år til i Januar at tage en tur til Stevn .

Vi var endnu en gang glade for at kunne trække så mange glade børn og voksne til vores fastelavnsarrangement. Denne gang måtte vi flytte de mindste ud på en af gangene idet vi ikke alle kunne være i gymnastiksalen. Tak til alle gymnaster, forældre, trænere og frivillige for en dejlig dag.

Vores årlige opvisning er altid en stor oplevelse at være med til. Opvisnings udvalg og lotteri udvalget, Trænere, hjælpetrænere og gymnaster havde endnu engang overgået sig og det var en fantastisk dag med fuld far og masser af glæde og god gymnastik.
Det store engagement smitter og man kan ikke undgå at være fyldt op efter sådan en dag.

Igen i år har vores RSG og Grand Prix hold været til konkurrencer. Det blev til Guld medaljer til vores RSG Senior til DM og en Bronze medalje til vores Junior hold
Grand Prix pigerne klarede sig også fint i den meget hårde konkurrence.

Vi er rigtig stolte af alle vores piger både gymnaster og vores unge trænere som går på det med krum hals, både alle de mange regler, at skulle øve sig igen og igen. Et konkurrence hold kræver i høj grad afstemning af forventninger både gymnaster, trænere og forældre imellem. Vi værdsætter også den store opbakning fra forældregruppen til alle gymnasterne, som er en ligeså stor del af et konkurrencehold.

Masser af vores hold har deltaget i opvisninger ude omkring og dette skyldes vore trænere er gode til at skabe netværk og dermed give gymnasterne mulighed for at komme ud og vise hvad de kan, samt få nogle gode holdoplevelse.

Vi har fået flere nye medlemmer i vores bestyrelse, og dette giver altid et dejligt frisk pust, og er med til at give nye øjne på tingene og gøre tingene anderledes. Dette værdsætter vi meget, for tingene forandre sig jo altid og det er godt med nye krafter i en stor forening som vores der drives af frivillighed.

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer som er med til at støtte vores klub, vi håber de vil fortsætte og at vi ser nye sponsorer i den kommende sæson. .

Den nye sæson er godt i gang, og vi glæder os til endnu en sæson sammen med alle vores engagerede trænere, hjælpetrænere og gymnaster .

Formand – Barbara Holmgreen Pedersen

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2014"