Medlemsmøde 2015

Medlemsmøde d. 24. September 2015

Tilstede : Erik, Grethe, Inge, Evan, Sune, Anette, Helle , Lars, Barbara, Jytte

1.Valg af dirigent

Evan valgt som dirigent.

2. Valg af stemmetællere

Enighed om, at stemmetællere skulle vælges efterfølgende, hvis behov

3. Bestyrelsens beretning – se nedenfor.

4. Kasseren foreligger årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke modtaget nogle foreslag

6. Fastsættelse af kontingent

Punkter sprunget over – ej relevant

7.Valg af bestyrelsen , spuleanter og revisorer

Inge, Anette, Jytte valg og genopstillede
Lars ønskede at blive valgt ind i bestyrelsen i stedet for at være supleant.

Alle blev valgt/genvalgt og bestyrelsen er herefter udviddet med 1 person

Trine Taubert genvalgt som supleant

Flemming Hansen og Neija Brandelev genopstillede som revisorer
Begge blev genvalgt

Bestyrelsen havde ikke nået at spørge Svend Erik Holm Jensen, om han ville genopstille som revisor suppleant. Det gøres hvis behov

8. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt

 

Årsberetning for LSI Gymnastik 2014/2015

Som den tidligere formand indledte sidste år, så er endnu en sæson med masser af gode gymnastikoplevelser gået – allerede.

Igen i år kan vi takke en masse aktive og engagerede trænere og bestyrelsesmedlemmer som utrætteligt arbejder for gymnastikken for deres indsats og for at give vores ca. 980 medlemmer så gode vilkår som overhovedet muligt for at dyrke deres sport. Det er en stor fornøjelse at være en del af.

Hvis vi skal tage et kronologisk tilbageblik på den forgangne sæson 2014-2015, så åbnede vi for tilmelding den 10. august – og fik ret hurtigt de fleste hold fyldt op.
Sæsonen starter for langt de flestes hold 1. september, dog har vi i august træninger for grand prix hold og LSI Performance, hvor der også var udtagelse i august.

Af nye tiltag i sæsonen kan vi nævne ”yoga for børn/teens”, samt Jump4Fun som er et tilbud til overvægtige børn.

September/oktober

September og oktober går som regel med at få styr på alle hold, ombytning af deltagere, forsøge at finde plads til gymnaster på venteliste mv. Herudover arbejdes der på at få redskabsparken opdateret og vedligeholdt, så vi sikre optimale træningsvilkår. Et arbejde, der i øvrigt pågår løbende hen over sæsonen.
I september afviklede vi årets første trænermøde efter en lidt anden skabelon end sædvanligt. Vi startede mødet på golfbanen, hvor vi var sammen om en ”udfordring”, nemlig en sport vi ikke er vant til at dyrke. Herefter fælles spisning og møde. Den måde at mødes på styrker sammenholdet trænerne i mellem og er dermed med til at lette samarbejdet på tværs af hold i løbet af sæsonen. Herudover afholdt vi hjælpetræner/spiremøde for at informere om rolle, krav og forventninger.

November

I november måned afholdt kommunen den årlige ”mesterskabsprisuddeling”. Her deltog de af vores RSG og Grand Prix gymnaster, der havde vundet Guld medaljer ved DM.
Til samme arrangement fik Simon Smedegaard overrakt ”året ungdomslederpris”. En pris bestyrelsen havde indstillet ham til for hans store frivillige indsats for foreningen, og som vi er meget glade for han fik.
Vi afviklede ligeledes legeworkshop for vores trænere – en inspirationsdag med en gæsteinstruktør.

Januar

I januar startede vi året med vores ”nytårskur” i hal 3: Her er konceptet er 1 times gymnastik for alle de medlemmer, der har lyst til at komme i gang, Arrangementet afsluttes med et glas og et ønske om et godt nytår til alle.
Vi afviklede også vores traditionsrige træningsweekend på Stevns Idrætsefterskole, hvor ca. 100 gymnaster + trænere og bestyrelsesmedlemmer deltog.
Weekenden var igen i år en god oplevelse med masser af god træning og muligheder for at øve nye spring – der var også plads til aftenhygge og lege. Turen giver, ud over muligheder for at træne, også et stærkt social sammenhold holdene imellem.

Februar

Februar bød på endnu en tradition, nemlig vores fastelavnsarrangement på Søagerskolen, der også denne gang trak fulde huse. En festlig dag for vores yngste gymnaster og deres forældre.

Marts-juni

Forårssæsonen er altid travl med opvisninger for vores hold, startende med DGI’s forårsopvisning i Roskilde, hvor 5 af vores hold deltog.
Vores egen årlige forårsopvisning – for mange kulminationen på årets indsats i salen – fandt sted den 21. marts. Det er altid en stor oplevelse at være med til. Opvisningsudvalget gør en kæmpe indsats for at stable det arrangement på benene – og de er godt hjulpet på dagen af alle trænere og bestyrelsesmedlemmer. Ud over vores egne hold, havde vi besøg af gæstehold fra Tåstrup, hvor flere af vores egne lokale gymnaster går. Dagen blev afsluttet med en fest – arrangeret af herreholdet.
Stor og varm tak til alle, der er med til at gøre dagen mulig, Trænere, hjælpetrænere, bestyrelse, udvalg og gymnaster. Det store engagement smitter – jeg tror og håber, at også publikum mærker energien og sammenholdet i foreningen. Efter sådan en dag kan man kan ikke undgå at være stolt og føle, at vi gør en forskel.
Det eneste vi i bestyrelsen var kede af, var den manglende omtale i vores lokale aviser, der på trods af, at de havde modtaget vores indlæg, for andet år i træk, valgte ikke at bringe det i avisen.

Hen over foråret og vores sommersæson deltog vores RSG og Grand Prix hold i SM og DM og det blev til flere flotte placeringer.
Vores Grand Prix minipiger (10-12 år) vandt DM guld
Og vores RSG piger fik henholdsvis sølv og bronze ved SM og sølv ved DM.

Det er vi stolte af og vi kan glæde os over, at vi igen i år har gymnaster med til kommunens årlige mesterskabsprisuddeling i november.

Som nævnt har mange af vores hold deltaget i opvisninger uden for foreningen også. Jeg kan nævne, at vi har haft hold med til Måløv gymnastikforenings lokalopvisning, ”Gå-for-Livet, Børnedyrskue i Stenløse, Grundlovsmøde på Edelgave, Skt. Hans Aften ved Kulturhuset, samt DGI sommerstævner ”gymnastikdage ved fjorden” og Høve stævne. Ved de sidstnævnte stævner havde LSI Performance mulighed for at lufte holdets nyindkøbte campingvogn.
Dejligt at vores hold er med til at vise LSI gymnastikflaget i og udenfor vores lokalområde, det giver god positiv omtale, og giver vores gymnaster oplevelser og rutiner i at gå til opvisning.
Vi sætter stor pris på, at vores trænere er engagerede og initiativrige og har netværk udenfor vores egen forening.

Øvrigt i løbet af sæsonen

I løbet af sæsonen har vi oplevet, at det har været vanskeligt at holde orden på vores redskaber, særligt på Boesagerskolen, hvor trænerne dagligt blev mødt af et stort rod. Foreningen valgte derfor at bekoste at få en port sat op indtil redskabsrummet, så vores redskaber nu er låst inde og kun personer med en nøgle har adgang. En port vi 14 dage efter den var sat op priste os lykkelige for at have, da der var hærværk i gymnastiksalen og trænerne mødte ind til en ”smadret” sal.

I slutningen af den forgangne sæson, har vi haft 2 store ændringer i vores bestyrelse:
Vores kasserer Mads Jensen valgte at trække sig fra posten med udgangen af regnskabsåret, hvorved hans sidste opgave var at færdiggøre regnskabet for sæsonen. Vi afviklede derfor en ekstraordinær generalforsamling den 10/6 2015, hvor Evan Klarholt blev valgt ind i bestyrelsen, som kasserer. Tak til Mads for indsatsen på posten og velkommen til Evan, vi er meget glade for at du ville træde til.

Stort set samtidig med dette blev vores formand Barbara desværre ramt af sygdom og besluttede som følge deraf, at trække sig fra formandsposten. Barbara er fortsat medlem af bestyrelsen og det er vi rigtig glade for.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Barbara for din kæmpe store indsats som formand. Vi ved hvor meget tid og energi den post har krævet af dig, og vi er lykkelige for, at du har valgt at fortsætte som medlem, så vi fortsat kan trække på din viden – Tusind tak for det, rigtig god bedring og alt det bedste for dig og din familie.

Slutteligt vil jeg gerne takke alle de personer, der er med til at drive foreningen. Bestyrelse, trænere, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer, forældre og sponsorer, der på hver jeres måde er vigtige brikker i at drive foreningen. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde det store aktivitetsniveau vi har. Tusind tak.

Den nye sæson er nu skudt godt i gang og vi kan igen glæde os over et stort aktivitetsniveau.

Tak for ordet.

Formand/Jytte Seidelin

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2015"