Medlemsmøde 2023

  • Vi knyttede hænder

Medlemsmøde 21.09.2023

 

1. Valg af dirigent

Ann-Britt Klarholt indstillet af bestyrelsen og valgt

2. Valg af stemmetællere

Karen Deibjerg, Inge Holm Jensen

3. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen, se nedenfor.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

Gebyr på 20 kr. på passive medlemmer ved vedtaget. Kontingentet udregnes som vi plejer ud fra antal træningstimer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jytte for 2 år – genvalgt
Anette for 2 år – genvalgt
Charley 2 år – genvalgt
Rasmus for 2 år – genvalgt

8. Valg af suppleant – for 1 år.

Inge Holm Jensen – genvalgt
Karen Deibjerg – genvalgt

9. Valg af revisorer

André Agerholm genvalgt

10. Evt.

 

Bestyrelsens Beretning 2023

Endnu et år er gået i Lsi Gymnastik. Foreningen har været omdrejningspunkt for masser af gymnastik,
aktiviteter og samvær for børn og voksne i Ledøje-Smørum og omegn.

For et år siden fik LSI Gymnastik tre nye bestyrelsesmedlemmer, formand: Charley Ørgreen Nielsen,
betyrelsesmedlem: Rasmus Eller og suppleant: Karen Deibjerg (med en arbejdsindsats så stor som
alle andres er det en alt for beskeden titel ) Dejligt når bestyrelsen bliver forstærket.

Ved starten af 2022/2023 sæsonen var det uvist hvad der skulle ske med Søagerskolen og i så fald
hvornår. Dermed stod det også hen i det uvisse om vi kunne gennemføre vores aktiviteter gennem
hele perioden.
Vi kunne råde over lokalerne helt til enden af sæsonen, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med.
De netop startede sæson byder på samme vilkår og vi må få det bedste ud af det.

Af de årlige arrangementer kan nævnes:
Grundlovsmødet på Edelgave Gods, en dag med godt vejr, taler, madpakker og ikke mindst et par
hold fra LSI Gymnastik. Et godt eksempel på hvordan den lokale forankring, kultur, politik og helt
almindelig hygge hænger fantastisk godt sammen i Ledøje-Smørum.
Fastelavn, blev afholdt på Boesagerskolen i gymnastiksalen og skolens hjerte. En dejlig dag med
masser udklædte børn og voksne, og et par drilske tønder der måtte have en ordentlig gang BANK.
Årets højdepunkt var selvfølgelig Forårsopvisningen, et logistisk projekt der gik op i en højere enhed.
Masser flot gymnastik med bevægelse, dans, spring og redskaber. Familiehygge fra ende til anden, og
masser af smil. Lige som det skal være.

Foreningen har en sund økonomi, og det er jo dejligt…
Mindst ligeså dejligt er det at bestyrelsen har besluttet at sætte skub i renovering af eksisterende, –
og indkøb af nye redskaber. Med en sådan investering kan vi bedre imødekomme trænernes ønsker,
gymnasternes behov, og på trods af lidt ”kamp” om lokationerne, bedre være up-to-date og
attraktive fremadrettet.
A pro pos fremtiden kan vi drømme om et nyt springcenter i Smørum! Med repræsentation fra bl.a.
Rasmus og Simon er der afholdt møder med kommunen.
Udsigterne er, hvis man kigger på det nuværende budget i Egedal Kommune … LANGE… men der
arbejdes på projekteringen og for LSI Gymnastik gælder det selvfølgelig om at have fingereren på
pulsen og præge projektet i den grad der er mulighed for det.

En ny sæson er netop startet – omkring 40 hold og knap 1000 medlemmer !!

Der er al mulig grund til at tro på endnu en god sæson med masser glade, aktive børn og voksne her i
Ledøje Smørum og omegn – og TAK for det.

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2023"


    Har du noget på hjerte?

    Nogen html er OK